Har läkarna fel?

Posted on

Boken Dokumenterade mirakler visar att det finns många vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB). Men kanske beror det på att läkarna har gjort fel? 

Naturligtvis kan vi inte utesluta att enskilda VOTEB beror på feldiagnostisering. Men att bortförklara alla VOTEB på detta sätt blir orimligt. Om vi själva tyr oss till sjukvården när vi blir sjuka betyder det att vi har stort förtroende för den. Vi låter inte människor spruta in vätska i våra blodådror, skära upp våra magar efter att ha gasat oss till sömns eller stoppa in katetrar i våra urinvägar om vi inte har mycket stort förtroende för dem. 

Likaså har vi mycket stort förtroende för den medicinska forskning som ligger till grund för vad sjukvårdspersonalen utsätter oss för. Vi är medvetna om att misstag sker ibland, men överlag utgår vi från att läkare vet vad de gör och är duktiga på sitt jobb – annars skulle vi springa för livet om en ambulans försökte fånga upp oss efter en bilolycka.

(För att inte tala om när det är en ambulans som orsakade olyckan. Läste i en tidning om en man som hade drabbats av det och frågade ambulanspersonalen om de var ute och samlade in patienter.) 🚑

Att landa i slutsatsen ”oförklarligt” kräver att man är säker på att den ursprungliga diagnosen var korrekt samt att tillgängliga förklaringsmodeller inte passar. På så sätt har VOTEB sannolikt mer grundliga undersökningar bakom sig än de flesta andra vardagsdiagnoser. 

Många av tillfrisknandena i boken involverar flera olika läkare, och jag har i samband med bokprojektet låtit andra läkare ge second opinion på det tillgängliga materialet. Att envist hävda att alla dessa läkare har fel går knappast att betrakta som något annat än ovetenskaplig dogmatism.

Vad tänker du om detta? Kommentera nedan! Och om du är nyfiken på boken, passa på att beställa den med 20 procents rabatt här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *