Vetenskaplig artikel: svåra magproblem borta efter bön

Posted on

Alldeles nyligen publicerades en oerhört intressant artikel i den medicinska tidskriften Complementary Therapies in Medicine. Artikeln, som granskades och godkändes med peer review, beskriver en pojke som lidit av gastropares sedan födseln. I sexton år fick han näring från ett gastronomi-rör in i magsäcken och ett jejunostomi-rör in i tarmen.

I november 2011 tog han emot förbön i en pingstkyrka och upplevde hur något likt en elektrisk ström gick genom honom. Alla symptom försvann. Rören togs bort fyra månader senare och han har inte haft några problem sedan dess.

Forskarna som har skrivit artikeln ser en tydlig koppling mellan bönen och tillfrisknandet och uppmanar till ytterligare forskning om vad bön kan åstadkomma medicinskt. Läs artikeln här!

För fler exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, beställ boken Dokumenterade mirakler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *