Vetenskaplig artikel: svåra magproblem borta efter bön

Posted on

Kan bön för helande faktiskt bota sjuka? En nyligen publicerad artikel i den medicinska tidskriften Complementary Therapies in Medicine ger stöd åt den teorin.

Artikeln, som granskades och godkändes med peer review, beskriver en ung man som lidit av gastropares sedan födseln. I sexton år fick han näring från ett gastronomi-rör in i magsäcken och ett jejunostomi-rör in i tarmen.

I november 2011 tog han emot förbön i en pingstkyrka och upplevde hur något likt en elektrisk ström gick genom honom. Alla symptom försvann. Rören togs bort fyra månader senare och han har inte haft några problem sedan dess.

Patienten säger själv:

Att leva med matningsrör var milt sagt en kamp. När jag växte upp som ett aktivt barn var det svårt att få den vätska och näring jag behövde med droppmatning. Under bönen kände jag en elektrisk chock som började från min högra axel som gick ner genom magen. Det var det ögonblick som jag visste att jag hade berörts av den helige Anden. Sedan jag har blivit helad från min sjukdom har jag haft mer energi än någonsin tidigare, och jag har njutit av det nya äventyret att prova alla olika typer av mat. Jag vill nu jobba inom vården för att hjälpa sjuka och behövande och ge tillbaka den fantastiska vård jag fick som patient.

Forskarna som har skrivit artikeln ser en tydlig koppling mellan bönen och tillfrisknandet och uppmanar till ytterligare forskning om vad bön kan åstadkomma medicinskt:

Under 16 år var patienten helt beroende av matning med j-rör och tålde inte någon form av oral matning. Efter att ha fått [bön], försvann hans intolerans mot oral matning fullständigt. Han kunde tolerera oral matning och togs helt bort från j-tubmatningarna en månad efter bön-upplevelsen. Patientens pediatriska gastroenterolog, som var hans primärvårdsläkare i 16 år, beskrev fallet som svårt att förklara, men bekräftade att symtomen hade försvunnit.

Läs artikeln här!

För fler exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, beställ boken Dokumenterade mirakler!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *