Världen idag: Dokumenterade mirakler är ett mäktigt vittnesbörd

Posted on

Stefan Swärd, ledarskribent på tidningen Världen idag, nämner Dokumenterade miraklerpå tidningens ledarsida. Han skriver bland annat:

All erfarenhet visar att alla blir inte helade och det kan skapa frågor. För att tränga djupare i dessa frågor kommer en av de unga profilerade kristna ledarna i Sverige, Micael Grenholm, ut med en bok i dagarna med titeln Dokumenterade mirakler – vetenskap, helande och Guds existens. Han har försökt gräva fram dokumentation, både kyrkohistoriskt och från vår tid, att övernaturliga helanden faktiskt inträffar som inte kan förklaras på annat sätt än att det är ett mirakel.

Boken är ett mäktigt vittnesbörd om att under verkligen inträffar och helanden verkligen sker. Micael kräver läkarbekräftelser på att undren har inträffat och att det kan redovisas utifrån medicinska journaler. Det är sådana exempel som tas upp i boken.

Samt:

Vår tro och frimodighet på detta område behöver öka. För mycket av skepticismen finns utbredd även i församlingar som teologiskt är öppna för Andens gåvor i funktion. Grenholms bok är ett utmärkt hjälpmedel att få en ökad tro på detta område.

Boken visar dock på behovet av att följa upp och dokumentera. Helandeböner och profetior delas ofta ut för okontrollerat i pingstkarismatiska sammanhang. Människor behöver hanteras varsamt, och såväl profetior och kunskapens ord som helandeböner behöver följas upp, prövas och dokumenteras.

Dokumenterade mirakler släpps vecka 20. Förbeställ den och få 50 kronors rabatt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *