Forskare: Martine kunde se och höra efter bön

Posted on

Martine är en äldre kvinna som bor i byn Nanumo i Moçambique. I juni 2009 fick byn besök av Iris Globals missionsteam under ledning av Heidi Baker. De anordnade ett väckelsemöte där de visade en film om Jesus och bad för sjuka.

Martine var döv och hade kraftigt nedsatt syn. Ett amerikanskt forskningsteam under ledning av professor Candy Gunther Brown observerade att hon inte kunde höra 100 dBHL på något öra med 3 kHz styrka (samtalston). Hon kunde inte heller läsa översta raden på syntavlan ens med båda ögonen (20/400-syn).

Missionärerna fick be för henne, och efteråt kunde forskarna se att hon kunde höra 40 dBHL i vänster öra och 75 dBHL i höger öra.

Dagen efter kom Martine till en temporär klinik som Heidi Bakers organisation Iris Global hade ordnat där enkel sjukvård och fortsatt förbön erbjöds. Martine ville att missionärsteamet (Heidi Baker var inte närvarande) skulle fortsätta be för hennes syn.

cgb
Candy Gunther Brown

De gjorde så i tio minuter, varav Martine kunde läsa ända ner till 20/80-raden på syntavlan. Browns team mätte även hennes hörsel igen, och medan vänster öras hörsel var oförändrad på 40 dBHL hade höger öra gått ner till 30 dBHL. Professor Brown skriver:

”Personens hörselskala var inte bara fortsatt förbättrad, men förbättrades faktiskt ytterligare under natten – dock enbart i ett öra, det som fortfarande ’behövde’ ytterligare förbättring. […] Det är anmärkningsvärt att Martines hörsel, men inte hennes syn, förbättrades omedelbart efter Bakers bön: det stämmer överens med Bakers eget påstående att hon har mer smörjelse för helande av hörsel än av syn.”

Resultaten publicerades senare i den medicinska tidskriften Southern Medical Journal samt i Browns bok Testing Prayer, utgiven på Harvard University Press.

För fler exempel på dokumenterade tillfrisknanden efter bön, beställ boken Dokumenterade mirakler! Nu är det bara en månad kvar till releasen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *