Läkare: “Dokumenterade mirakler” saknar motstycke

Posted on

Författaren av den här boken gör en grundlig vetenskaplig genomgång och en ödmjuk analys av det som brukar betecknas som mirakler – vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. 

En lång rad av människor som blivit friska i direkt anslutning till bön presenteras och verifieras med övertygande medicinsk dokumentation. 

En stor del av boken ägnas åt en kvalificerad genomgång av olika filosofers argumentation för och emot förekomsten av mirakler. Naturalismens och ateismens argument smulas sönder och slutsatsen blir att mirakulösa helanden existerar och att det finns en övernaturlig verklighet.

Mirakler väcker ofta stort intresse både internationellt och i Sverige. Många läkare och annan sjukvårdspersonal känner sig osäkra inför fenomenet och försöker hitta rationella förklaringar. 

Själv är jag övertygad att boken kommer att bidra till en attitydförändring och en större ödmjukhet när vi ställs inför oförklarliga mirakler där biologiska faktorer inte räcker som förklaringsmodell. 

Jag vill varmt rekommendera denna utmärkta gedigna genomgång av ämnet, som vad jag vet saknar motstycke.

– Jens Lunnergård, husläkare, specialist i allmänmedicin 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *