“En av mitt livs mest spännande läsupplevelser”

Posted on

Den senaste veckan har jag haft en av mitt livs mest spännande läsupplevelser, nämligen Micael Grenholms bok ”Dokumenterade mirakler”.

Som Grenholms pastor och nära vän sedan många år visste jag hur rikt Gud utrustat honom. Därför är jag inte överraskad av den klara dokumentation och vetenskapliga stringens med vilken han avfärdar alla möjliga – felaktiga och ologiska – skäl mot att i tillit förvänta sig att Gud kan gripa in och hela. 

Gud både kan och vill möta behövande människor – vilket Jesus visade när Han vandrade här på jorden – och Han kan göra det just nu. Över 50 dokumenterade mirakler redogör Micael för vilket understryker detta.

Micael låter kritikernas argument komma till tals i långa avsnitt i boken och bemöter dessa, så att alla själva kan bedöma argumentens bärighet.

Att tänka att allt utanför en ateistisk världsbild är en myt eller en lögn avvisar författaren. Vare sig det är kända filosofer eller teologer som David Hume, Ingemar Hedenius, Cecilia Wassén eller Rickard Dawkins.

Det sunda är att lämna en inomvärldslig åskådning och börja i tillit öppna sig för Gudsingripanden! Bäva månde hela den s.k. vetenskapligheten med dess ”metodologiska naturalism”.

Tack Micael för att du vågar sticka hål på denna ballong och viktigare: att du hjälper oss att våga lita på att ”för Gud är allting möjligt”.

– Hans Sundberg, teol dr och pastor

Beställ boken här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *