Blir människor oförklarligt friska utan bön?

Posted on

Dokumenterade mirakler innehåller många exempel på VOTEB: vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Flera som jag har nämnt detta projekt för har bett mig även undersöka VOTUB: vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden utan bön. Ja, de har till och med hävdat att det är såpass viktigt att de också studeras och jämförs med VOTEB att resten av undersökningen är meningslös utan dem.

De menar nämligen att om vi inte kan visa att VOTEB är vanligare än VOTUB så är VOTEB med stor sannolikhet VOTUB. Uttryckt med färre lustiga förkortningar: om vi inte kan se att fler blir oförklarligt friska efter bön jämfört med utan bön, beror oförklarliga tillfrisknande förmodligen inte på bönen.

Jag ser dock inte alls hur en sådan jämförelse skulle vara nödvändig för att vi ska kunna dra slutsatsen att VOTEB sannolikt beror på mirakler. Mitt projekt går dels ut på att etablera att VOTEB existerar, dels att utifrån VOTEBs existens filosofiskt argumentera för miraklers existens.

Boken är inte en uttömmande studie av hur vanligt det är med VOTEB. Det är ett stickprov ur en sjö av olika fall som i nuläget är svårt att överblicka. Naturligtvis välkomnar jag en studie som försöker kartlägga alla tillgängliga VOTEB som finns, men den måste vara mycket större än denna.

Dock blir det svårt att jämföra en sådan studie med omfattningen av VOTUB på grund av svårigheten med att avgöra när ett VOTUB har skett. När kan vi med säkerhet säga att någon inte har fått bön för helande? Om bön fungerar på distans, till och med när den som bönen handlar om inte vet om det (vilket bland annat Bibeln hävdar), hur kan vi då garantera att ingen har bett när ett oförklarligt tillfrisknande sker?

Någon vill kanske invända att i så fall har vi lämnat all vetenskap bakom oss, för vetenskapen bygger på falsifierbarhet. Det innebär att teorier måste vara möjliga att falsifiera – det vill säga motbevisa – för att räknas som vetenskapliga. Teorin att människor blir friska efter bön är ovetenskaplig om det inte är möjligt att motbevisa den.

Dock går det att motbevisa VOTEB, men inte genom att demonstrera att det finns VOTUB. Både VOTEB och VOTUB kan existera sida vid sida: det är fullt möjligt att Andrew Stimpson blev frisk av för oss okända naturliga orsaker medan några av de fall vi snart kommer titta på beror på mirakulösa bönesvar.

Nej, för att motbevisa VOTEB krävs kända naturliga förklaringsmodeller till de tillfrisknanden vi har framför oss. Det finns ingen anledning att tro att sådana naturliga förklaringsmodeller är omöjliga att upptäcka. VOTEB kan alltså falsifieras, det har bara inte gjorts. Och naturligtvis handlar inte falsifierbarhet om att varje teori redan ska ha falsifierats – i så fall skulle vi inte kunna veta någonting – utan det handlar om att det ska vara möjligt att motbevisa.

Än så länge saknas alltså kända naturliga förklaringar till oförklarliga tillfrisknaden, och därför står alternativen mellan att VOTEB beror på mirakler eller på okända naturliga fenomen. Min tes är inte att okända naturliga fenomen omöjligen kan ligga bakom vissa oförklarliga tillfrisknanden. Min tes är att alla oförklarliga tillfrisknanden orimligen kan bero på okända naturliga fenomen. Existensen av VOTUB utgör inget problem för denna tes överhuvudtaget.

Ovanstående är ett utdrag från kapitel 5 i Dokumenterade mirakler. Beställ boken för att läsa mer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *