Kristna Publicistförbundet rapporterar om boken

Posted on

För några veckor sedan deltog jag på Kristna Publicistförbundets årsmöte och berättade om boken Dokumenterade mirakler. KP rapporterar på sin hemsida:

Micael Grenholm var en av dem som fick KP:s stipendium förra året. Han planerade då utgivningen av en bok om mirakler som nu väntas ges ut i maj.

– Utan KP:s stipendium hade det nog inte blivit av. Det gav mig en bra start.

Micael Grenholm berättar i sin bok om 50 mirakler varav 9 i Sverige och resten utomlands. Han beskrev forskning ibland annat USA där man jämfört hjärtpatienter som fått förbön och hjärtpatienter som inte fått förbön och sett vilka som fått minst besvär vid operationen. Grenholm menar dock att detta inte kan betecknas som regelrätta mirakler.

– Jag definierar mirakler som vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.*

Exempel på det är ett forskningsprojekt på Indiana University där man undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön och upplevde dramatiska förändringar. Han nämnde också svensken Maria Johansson från Flen som blev helt frisk från en obotlig hörselskada efter förbön i Sionförsamlingen. Hennes läkare sa att tillfrisknandet var oförklarligt. 

Och det är just sådana bekräftelser Micael Grenholm söker. Han har fått en del tips om mirakler men om de inte kunnat presentera journaler eller andra bevis har han släppt det. 

Sivert Edorsson från Orsa är pastorn som hade oerhörda problem med andningen men efter ett möte i norrbottniska Sopporo blev så återställd att han kunde åka skidor på nytt. ”Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus” står det i hans journal.

Beställ boken här:

*Inte helt korrekt återgivet, snarare utgår jag från vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön när jag argumenterar för mirakler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *