F.D. ärkebiskopens ord om boken

Posted on

Med skarpsinnighet, måttfullhet och gott humör krånglar Micael Grenholm till det för den som inte har utrymme för mirakler. Han visar att naturalism som livssyn är en trossak, trots vad många av dess medvetna och omedvetna tillskyndare tänkt sig. Den Gud som förr tänktes råda över allt har ersatts av naturlagar som tros råda över allt. Men vad är naturlagarna mer än sammanfattningar av hur det brukar gå till? 

– Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *