“Kommer nog bli en bästsäljare”

Posted on

Tidningen Dagen har publicerat en mycket positiv recension av Dokumenterade mirakler. Stig Öberg skriver bland annat:

Så vitt jag vet finns det ingen tidigare svensk bok som så grundligt tar upp frågan om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande efter bön. Boken är viktig och mycket välkommen och kan nog bli en bästsäljare. Den innehåller dock inte bara nödvändiga resonemang kring de frågor som behandlas. En del vidlyftiga religionsfilosofiska utsvävningar och den flödande fantasin och ordrikedomen i de bilder författaren använder för att belysa sina argument kan ibland vara distraherande. Men hans underfundiga humor är ett stort plus som underlättar läsningen.

I det sista kapitlet lämnas de akademiska resonemangen och den heta apologetiken. Pastor Grenholm tar över. I fyra tydliga steg bjuder han in sina läsare till att själva söka och uppleva det mirakulösa. Mycket bra vägledning!

Grenholm ropar inte bara ut sitt budskap i naturalismens öken om att mirakler sker. Likt Johannes döparen pekar han också tydligt på Jesus som bär världens synd och döper i helig Ande och eld.

Läs hela recensionen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *