“Ett högst välkommet initiativ”

Posted on

Karin Berg har recenserat Dokumenterade mirakler i tidningen Sändaren och ger den överlag ett gott betyg. Ett utdrag:

Böcker som behandlar frågor som rör sjukdom och död berör de flesta av oss på djupet. Att ta del av beskrivningar om miraku-lösa tillfrisknanden kan väcka både hopp och klagan i oss. Så behöver det också få finnas plats för såväl ett ”Kyrie eleison” som ett ”Halleluja”. Det är därför en utmaning och ett stort ansvar att kunna formulera sig väl i en bok som handlar om just detta, inte minst om författaren vill kunna möta människor i många olika livssituationer.

Min upplevelse är att författaren har goda intentioner att möta dessa båda teman, men intrycket är att han inte alltid når ända fram. Bokens sidor skulle behöva mångdubblas för att ge varje ämne rättvisa. Kanske ska läsaren se det som att boken ger ett smakprov, där den mer intresserade kan leta sig vidare till ursprungskällorna?

Författaren skriver själv att han är verksam inom den pingstkarismatiska rörelsen, vilket märks i språk och exempel i boken. Samtidigt intar boken en ödmjuk och öppen hållning, där beskrivna och dokumenterade mirakler inom olika kristna inriktningar lyfts fram. Det bidrar till en god känsla och utgör en fin gest för enhet. Det skapar också ett förtroende för författaren, oavsett om språkbruk och kyrklig tradition tilltalar eller inte.

Avslutningsvis bör sägas att boken lyfter viktiga och centrala frågor och är ett högst välkommet initiativ, särskilt i ett av världens mest sekulariserade länder.

Läs mer om Dokumenterade mirakler här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *