Svar på invändningar

Posted on

På Svenska apologetiksällskapets konferens Mirakler och Guds existens i Stockholm fick jag möjlighet att hålla ett seminarium utifrån kritik och invändningar jag har fått om Dokumenterade miraklerLyssna på eller ladda ned MP3-filen här.

Jag uppskattade i synnerhet interaktionerna jag fick med apologeten Mats Selander och matematikern Ola Hössjer, som båda var på plats. De hjälpte mig se hur vi kan förbättra och förstärka argumentationen för miraklers existens ännu mer.

I Dokumenterade mirakler försöker jag visa att det rimligt och rationellt att tro på miraklers existens. Jag utgår från många olika exempel på det jag kallar för VOTEB: vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Boken innehåller över 50 exempel, men det är bara ett litet urval. Därefter argumenterar jag filosofiskt för åtminstone vissa VOTEB med stor sannolikhet är mirakler. Argumentet, som presenteras i kapitel 14, ser ut som följer: 

  1. VOTEB beror antingen på naturliga eller övernaturliga fenomen.
  2. Naturliga fenomen som förklarar VOTEB är okända.
  3. Många VOTEB finns.
  4. Sannolikheten att samtliga VOTEB beror på okända naturliga fenomen är mycket låg.
  5. Alltså är sannolikheten att minst ett VOTEB beror på övernaturliga fenomen mycket hög.
  6. Alltså är det mycket sannolikt att övernaturliga fenomen finns.

Jag anser att detta argument är sunt och att det därför är rationellt att tro att mirakler – övernaturliga fenomen – existerar. I slutet av boken argumenterar jag för att detta också innebär att Gud finns, och jag förklarar varför jag tror på den kristna Guden snarare än någon annan gud.

De flesta som har kritiserat boken har pinsamt nog inte läst den, men jag har även blivit varse om invändningar både ateister och teister har efter att de gått igenom materialet. Ateister har framför allt attackerat premiss 3 och 4 ovan. Det främsta argumentet mot premiss 3 har något förvånande varit att läkare ställer felaktiga diagnoser. Jag säger förvånande därför att detta uttrycker en låg syn på läkarvetenskapen, och jag ägnar några rader i bokens åttonde kapitel åt att påpeka hur inkonsekvent man måste vara för att driva detta.

Om man normalt litar på sjukvården till den grad att man är beredd att låta den söva ner en och skära i en med knivar kan man inte plötsligt avfärda den som inkompetent. Men det är vad flera ateistiska läsare av boken har gjort, en kallade till och med läkare för ”korkade”. Här känner sig alltså naturalister lockade att förakta vetenskap för att på ett logiskt sätt kunna behålla sin naturalism.

Invändningarna mot premiss 4 har framför allt gått ut på att jag inte kvantifierar osannolikheten på ett matematiskt sätt, och därmed kan den inte tas på allvar. En läsare menar att med min argumentation måste man tro på horoskop: sannolikheten att alla horoskop som slår in är naturlig slump borde vara mycket mindre än sannolikheten att stjärnorna hade rätt, om mitt argument håller.

Vad gäller kvantifiering är det inte ett nödvändigt kriterium för att bedöma något som osannolikt. Jag skriver detta på ett tåg, och gissar att det är osannolikt att jag skulle överleva om jag skulle öppna fönstret och hoppa ut när tåget åker i full fart. Jag behöver inte göra någon ekvation för att komma fram till det, och det behöver inte du heller. Med det sagt är det inte omöjligt att försöka kvantifiera min argumentation. 

Det avgörande är vilken bakgrundssannolikhet vi ger till att ett mirakel kontra ett okänt naturligt fenomen ligger bakom ett enskilt VOTEB. Om den uppskattas till 0,5 är matchen över innan den har börjat. Säg att det, mycket konservativt räknat, finns 50 VOTEB i världen (de som jag har med i boken). Sannolikheten att de alla beror på naturliga fenomen är då 0,0000000000000008, dvs. väldigt liten.

Naturalisten kan förbättra situationen med att istället kräva att bakgrundssannolikheten att VOTEB beror på något okänt naturligt ska ligga på 0,9 eller 0,99. Men inte ens då kan det betraktas som sannolikt att alla 50 VOTEB beror på naturliga fenomen. Vi behöver, som jag påpekar i boken, uppmärksamma att olika VOTEB ser väldigt olika ut, att ”okända” förklaringar normalt betraktas som osannolika och att flera som har upplevt VOTEB även menar sig ha upplevt saker som förutsägelser, profetiska syner, osv. så sjunker sannolikheten ännu mer.

Om vi är restriktiva och enbart ger ett sannolikhetsvärde på 0,1 till vart och ett av dessa omständigheter landar sannolikheten för naturalismen på 0,000005 med 0,9 som bakgrundssannolikhet, och 0,0006 för 0,99. Och detta utgår från att det enbart finns 50 VOTEB, när det i själva verket tycks finnas tusentals. Enda sättet att förbli naturalist i skenet av VOTEB är som jag ser det att argumentera för att mirakler är omöjliga (så att bakgrunssannolikheten blir 1) eller att det är extremt osannolika, vilket tycks kräva ett humeianskt resonemang. Men eftersom både de filosofiska försöken att visa att mirakler är omöjliga och Humes rasistiska argumentation mot mirakler har kollapsat, kvarstår VOTEB-argumentet som en kraftfull anledning att säga att mirakler finns.

Detta, och mycket mer, samtalade vi om på seminariet som ni kan höra ovan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *