Ny studie visar om bön botar COVID-19… eller?

Posted on

Tidigare i år hävdade Csaba Perlenberg på Göteborgstidningen att böner inte kan bota COVID-19 och att det “saknar helt vetenskaplig och medicinsk grund” att tacka Gud och människor som har bett efter att man har tillfrisknat från sjukdomen. Ett rätt självsäkert påstående som inte var särskilt vetenskapligt baserat, då studier om hur bön påverkar hälsa inte hade hunnit komma igång på grund av att det nya coronaviruset var så nytt.

Det saknas inte berättelser på människor som menar sig ha blivit helade av Gud från COVID-19. Den kristne pakistaniern Younas Masih är övertygad om att han hade dött utan bön för helande, och Rush University Medical Center i Chicago kopplar 83-årige John Elakkatts överlevnad till hans och hans familjs bönerutiner.

Men det går inte att avgöra huruvida detta är vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön eller ej. Vi vet för lite om COVID-19 för att kuna avgöra hur ett naturligt sjukdomsförlopp ser ut. Även om riskerna för att dö i sjukdomen ökar med ålder och bakomliggande sjukdomar kan vi också läsa om 107-åringar som överlever coronaviruset (efter att också ha överlevt “spanska sjukan”) utan synbar koppling till bön.

De tillfrisknanden som finns med i Dokumenterade mirakler gäller sjukdomar som läkare har såpass mycket erfarenhet av att de kan säga att ett tillfrisknande saknar vetenskaplig förklaring. Det kommer ta flera år innan de kommer kunna säga sådant om tillfrisknanden från COVID-19.

Dhanunjaya Lakkireddy

Flera medier har dock rapporterat om en studie som anser sig kunna visa hruvida bön kan bota eller åtminstone lindra COVID-19. Dr. Dhanunjaya Lakkireddy på Kansas City Heart Rhythm Institute har tagit initiativ till studien som omfattar tusen patienter. Ursprungligen hade han räknat med att presentera den redan i augusti, men jag utgår från att den blivit försenad då jag inte kan hitta den online.

Redan nu kan jag avslöja att denna studie tyvärr inte kommer säga oss så mycket. Detta för att den använder en dålig metod.

I Dokumenterade mirakler kritiserar jag den metodologi som används bland annat av Herbert Bensons bönestudie 2006. Ateisten Richard Dawkins kallar “det stora böneexperimentet” och menar i sin bok Illusionen om Gud att den har motbevisat böns effekt en gång för alla. Denna studie blandade kristen bön med healing-praktiker från new thought-rörelsen Silent Unity, och blundade för det faktum att kontrollgruppen som inte antogs ha fått bön för helande förmodligen mottog bön för helande från släktingar och vänner.

Richard Dawkins

Därmed fanns varken någon enhetlig definition av bön – det som skulle undersökas – eller en fungerande kontrollgrupp – det som skulle avgöra om bönen hade någon effekt. Studien och dess påstående att de som får bön för helande blir sjukare än de som inte får det var därmed närapå värdelös.

Tyvärr verkar Lakkireddys coronastudie lida av samma problem. Den kommer klumpa samman bön från alla fem världsreligionerna: judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism. Lakkireddy motiverar det med att säga att han “tror på kraften i alla religioner”. Det får han ju göra om han vill, men buddhismen delar knappast samma förståelse av bön som de andra religioner i och med att de flesta buddhister betraktar gudar som oviktiga eller till och med ickeexisterande!

Därtill har Lakkireddy inte tydliggjort hur han och hans team ska kunna garantera att de 500 personer som ingår i kontrollgruppen inte ska få bön från några eller alla av dessa religioners företrädare. Min gissning är att de inte garanterar det alls. Och i så fall blir denna studie en upprepning av fiaskot från 2006.

Nu har jag förstås inte läst studien än, och kanske bygger fördröjningen på att Lakkireddys team insett problemen med deras metodologi. Men utifrån hur studien har beskrivits hittills är jag övertygad om att den egentligen inte kommer säga oss någonting. Media kommer sannolikt basunera ut dess “resultat” som sanning – oavsett om det är att bön botar, att det inte botar eller att det gör situationen värre.

När så sker vill jag att ni ska veta att det finns bättre sätt att uppmäta böns effekt på hälsa. Exempelvis genom att studera de vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön som jag och andra har samlat ihop åt er.

Om du vill läsa mer om olika sorters bönestudier och dess för- och nackdelar, samt mer ingående om när läkare saknar förklaringar till tillfrisknanden, rekommenderar jag att du plockar upp Dokumenterade mirakler!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *