Håkans tungotal var en profetia på ett indiskt språk som sedan slog in

Posted on

I torsdags fick jag ett mail från Indien om ett språkmirakel. Pastor Hrudaya kunde bekräfta att den svenske missionären Håkan Gabrielsson hade sjungit en profetisk sång i oktober 1987 på ett språk som talas av enbart en miljon människor i världen: mundaspråket ho som talas i nordöstra Indien.

Jag intervjuade Håkan om detta i somras. Han hade själv inte haft en aning om att någon kunde förstå honom – han hade sjungit på tungotal. Men en evangelist som hette Bulan Singh Jarika hade förstått varje ord, och budskapet var att det skulle komma en väckelse över delstaten Odisha. Pastor Rhudaya skrev till mig:

“Vi hade ett pastorsseminarium i Gopalpur-on-sea. Vi var omkring 120 personer närvarande och när Guds starka närvaro och smörjelse föll över oss fylldes deltagarna med helig Ande och började prisa Gud i tungor. […] Broder Håkan började sjunga på ho-språket och omedelbart frågade jag broder Bulan Sing om han förstod sången och kunde översätta till mig och resten av gruppen vad det var han sjöng.

Budskapet var: ’Gud är stor och underbar, full av majestät och makt. Han kommer för att besöka Odisha på ett kraftfullt sätt med tecken och under. Frukta inte, utan gå fram för att förkunna evangeliet i byar, småstäder och städer i Odisha.’ […] Jag minns inte resten av sången, men det var sångens kärna.”

Tio år senare ville Håkans organisation Touching Asia satsa på församlingsplanteringen i Indien och understödja pastorer och evangelister på ett mer regelbundet sätt. Håkan mindes sin egen musikaliska profetia och föreslog att de skulle börja i Odisha. Evangeliet spred sig snabbt, många nya församlingar planterades och de senaste åren döps omkring 2000 personer om året som ett resultat av det arbetet.

Hrudaya skrev i sitt mail till mig: ”Många har börjat gå med Gud och hundratals blev döpta i respons till evangeliet. […] Ledare har upprättats, lärjungar har tränats, församlingar har planterats och upplevt Guds verk på många sätt.”

Det här är ett av över 80 vittnesbörd om tungotal på mänskliga språk som jag har samlat i boken Dokumenterade språkmirakler. Läs mer här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *