Folkgrupperna i Benin hörde sina egna språk när Jonas predikade på engelska

Posted on

Av alla språkmirakler jag har kommit över involverade detta flest människor på samma gång, och ledde till att hundratals kom till tro på Jesus.

Jonas Andersson som leder organisationen Gå ut mission berättade för mig om när han år 2005 åkte tillsammans med missionspastorn Per Marklund och ett team från Gå ut mission för att evangelisera vid staden Kika i Benin. När de hade byggt upp en scen på ett fält, upplyst av lysrör som hängde i träden, blev många nyfikna och när de började spela musik var det omkring 600 människor som hade samlats.

När Jonas började predika evangeliet tolkades han i två steg: först till franska och sedan till det lokala språket bariba. Jonas var glad att se hur folkmassan intensivt lyssnade på hans predikan, de log, nickade och skrattade. När Jonas sedan gav en frälsningsinbjudan blev det ett stort gensvar, ungefär hälften kom fram till änden av scenen. Jonas böjde knä och bad för att de skulle födas på nytt och ta del av den frälsning Jesus köpte för oss på korset.

Sedan berättade: ”När jag sen sa ’amen’ var det som om någonting hände, det blev alldeles förvirrat. Jag börjar beskriva vad som väntar en efter man ha gett sitt liv till Jesus, men många står som fågelholkar och begriper ingenting. En medarbetare som hade i uppdrag att ta reda på var folk bodde någonstans så vi kunde följa upp dem på landsbygden sa till oss att det var många fler folkgrupper här som vi inte hade räknat med. De kunde inget språk som talades från scen. Ändå hade de förstått predikan.”

Jonas berättade vidare att vissa som kom till tro under denna kampanj kom sedan att missionera i grannländerna.

Hans vittnesbörd bekräftas av Clause Sossa, missionsledaren för Fondation Missionnaire Évangélique, som var närvarande när detta inträffade. Clause påpekade att ”tolkningsmiraklet på olika språk från himlen” involverade gurspråket yom (som även kallas pilapila), berba som är ett annat gurspråk samt peul (även känt som ”fula”, sina vackra ord till trots).

Det här är ett av över 80 fall som jag skriver om i boken Dokumenterade språkmirakler. Den kan beställas här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *