Boken

Foto: Simon Simonsson

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.

I denna bok finner du över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, baserat på läkarutlåtanden och journaler. Du får bland annat möta:

• Maria, som höll på att bli döv men plötsligt fick hörseln tillbaka under en gudstjänst.

• Jens, vars hjärnskada försvann i samma ögonblick som en vän bad för honom.

• Bengt, som gick en säker död till mötes men vars cancer försvann till läkarnas stora förvåning.

Författaren för en djuplodande diskussion om huruvida detta rör sig om genuina mirakler. Kanske handlar det istället om placeboeffekten, att läkarna har ställt fel diagnos eller att vi i framtiden kommer upptäcka naturliga orsaker? Dokumenterade mirakler är en bok som får både skeptiker och troende att tänka till.

Beställ Dokumenterade mirakler idag!

Om författaren

Micael Grenholm är författare, föreläsare och pastor för församlingen Mosaik i Uppsala tillsammans med sin fru Sarah. Han studerar teologi på masternivå och är ordförande för Svenska apologetiksällskapet. Micael har tidigare skrivit boken Jesus var också flykting tillsammans med Stefan Swärd. Kontakta Micael här!