Världen idag: Dokumenterade mirakler är ett mäktigt vittnesbörd

Stefan Swärd, ledarskribent på tidningen Världen idag, nämner Dokumenterade miraklerpå tidningens ledarsida. Han skriver bland annat: All erfarenhet visar att alla blir inte helade och det kan skapa frågor. För att tränga djupare i dessa frågor kommer en av de unga profilerade kristna ledarna i … Läs merVärlden idag: Dokumenterade mirakler är ett mäktigt vittnesbörd