Studiematerial

Dokumenterade språkmirakler passar perfekt för att läsa tillsammans i smågrupp och samtala om! Bokens blandning av vittnesbörd, bibelstudium och teologiska reflektioner gör den till en tacksam utgångspunkt för samtal om hur Andens gåvor kan stödja alltifrån evangelisation till lovsång och tillbedjan.

Här är samtalsfrågor för boken uppdelade efter kapitel.

I Apostlagärningarnas andra kapitel står det att den första generationen kristna kunde tala nya språk, såsom arabiska och latin, när de blev uppfyllda med den helige Anden. Sker sådana språkmirakler även idag? Micael Grenholm presenterar i denna bok över 80 fall när människor menar sig ha talat eller förstått språk de aldrig har lärt sig.

Läs bland annat om tonåringen Aimee som omedvetet höll en predikan på teckenspråk så att en döv man tog emot Jesus, om fabriksarbetaren Åke som inte ens kunde engelska men som plötsligt förkunnade om Guds storhet på latin när han talade i tungor, och om missionären Rickard som aldrig har studerat albanska men ändå har kunnat tala det flytande i över 30 år.

Beställ boken redan idag hos Sjöbergs förlag!