Jens Lunnergård

Mirakler väcker ofta stort intresse både internationellt och i Sverige. Många läkare och annan sjukvårdspersonal känner sig osäkra inför fenomenet och försöker hitta rationella förklaringar. Själv är jag övertygad att boken kommer att bidra till en attitydförändring och en större ödmjukhet när vi ställs inför oförklarliga mirakler där biologiska faktorer inte räcker som förklaringsmodell. Jag vill varmt rekommendera denna utmärkta gedigna genomgång av ämnet, som vad jag vet saknar motstycke.