Joakim Stiernspetz

I boken Dokumenterade Mirakler argumenterar Micael Grenholm på ett personligt, humoristiskt och spännande sätt för miraklers existens. Han vänder och vrider på filosofiska resonemang, empirisk data och vittnesskildringar för att på ett systematiskt och begripligt sätt resonerar kring dessa övernaturliga fenomen. Som troende kristen läkare blir jag under läsningen fylld av både tro och glädje över att Gud är verksam i patienters liv, både genom bön och medicinska behandlingar. Jag vill varmt rekommendera denna bok till var och en som längtat efter att ta del av konkreta helanden som granskats av den medicinska vetenskapen.