“Endast väldokumenterade fall där det finns sjukjournaler”

Posted on

Den naturalistiska grundhållning som präglar vår tid lämnar inget utrymme åt det övernaturliga. Kristna är också präglade av detta och duckar för att förklara spänningen mellan en tro som inbegriper under och en naturalistisk världsåskådning. 

En som inte duckar är Micael Grenholm. 

Den kristna historien alltifrån biblisk tid till idag är full av exempel på mirakulösa helanden och han går igenom ett antal exempel både från katolsk och protestantisk tradition. 

Han tar endast upp väldokumenterade fall där det finns sjukjournaler och läkarna har konstaterat att tillfrisknandet har varit vetenskapligt oförklarligt.

Bokens förtjänstfulla dokumentering av dessa skulle i sig räcka för att rekommendera den.

Utan anspråk på att vara filosof av facket går Grenholm på djupet med de kunskapsteoretiska frågorna och ställer skarpa intelligenta frågor till forskare som företräder naturalistisk forskningsmetodik. 

En av bokens höjdpunkter är intervjun med Cecilia Wassén, docent i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala Universitet där han borrar sig in frågan hur en forskningsmetodik som utesluter mirakler förhåller sig till när det tycks uppenbart att oförklarliga ting sker som svårligen låter sig reduceras till ännu inte upptäckta naturliga förklaringsmodeller. 

En annan höjdpunkt är ett möte mellan en person som bevisligen efter förbön blivit oförklarligt botad från en långt framskriden cancer och Christer Sturmark.

– Bengt Malmgren, läkare och katolsk debattör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *