Är jag som en plattjordare?

Posted on

En person skrev till mig på Facebook:

Grattis till fina recensioner! Jag har inte läst din bok och kommer sannolikt inte att läsa den. Inte för att jag har någon uppfattning om att den är dåligt skriven eller någon annan förutfattad mening om dig som författare.

Du har skrivit en bok för de som är religiösa eller vill vara det. De som förlitar sig på vetenskapliga metoder kommer att vara lika lite intresserad av bevisen på mirakel som av Flat earthers bevis för att jorden är platt.

En annan aspekt är en dokumentär om flat earthers på Netflix där man analyserar vilka och varför folk tror att jorden är platt.

Mitt svar:

Stort tack! Plattjordsfenomenet är verkligen fascinerande och bisarrt, jag har sett dokumentären du nämner. Jag skulle dock insistera på att du har en hel del förutfattade meningar angående det jag skrivit, dels för att du gör en parallell till plattjordsrörelsen som om jag var antivetenskaplig eller en konspirationsteoretiker, dels för att du sätter “religiösa” i kontrast till ” de som förlitar sig på vetenskapliga metoder” och hävdar att de förra är intresserade av boken men inte de senare. Som son till två troende professorer känns det som en väldigt onödig dikotomi att göra, inte minst då enbart 11 % av 1900-talets Nobelpristagare var ateister. Min bok har välkomnats av läkare, professorer och filosofer, både troende och icke-troende.

Plattjordare tror på en konspirationsteori som går ut på att vetenskapsmän ljuger och förleder allmänheten till att tro att jorden är platt, och avfärdar vetenskapliga bevis för jordens rundhet som propaganda. Jag anser att evolutionen har ägt rum, att klimatförändringar är verkliga och att många tillfrisknanden enligt läkare saknar naturliga förklaringar. Allt detta är saker vetenskapen säger oss, och det är det sistnämnda jag dokumenterar flera exempel av i min bok. Det finns faktiskt hundratusentals exempel på när läkare anser att tillfrisknanden saknar naturliga förklaringar.

Flera naturalistiska kritiker som har läst boken kontrar detta med att hävda att läkare är inkompetenta eller – och detta är ett genuint citat – “korkade”. Det tycker jag uttrycker ett förakt för läkarvetenskapen som påminner om hur plattjordare ser ner på geografer och fysiker. Jag som har högt förtroende för vetenskapen anser att dessa läkares bedömning förmodligen är korrekt, och den bästa förklaringen för att tusentals naturligt oförklarliga tillfrisknanden sker med omedelbar koppling till bön tycker jag är att mirakulösa bönesvar existerar.

I och med att läkare likt de flesta andra vetenskapsmän använder sig av metodologisk naturalism är det sällan en slutsats de själva drar (de tycker det i så fall privat), men det är en fullt rimlig filosofisk tolkning av empiriska data. En annan filosofisk tolkning, naturalistisk positivism, menar att dessa fenomen har naturliga förklaringar som vi inte har upptäckt än. Så kan man tänka, men det är ingen vetenskaplig slutsats utan det bygger på filosofiska idéer från 1700-talet som tolkade naturlagar på ett sätt som omöjliggör saker som relativitetsteori och kvantfysik. Därtill finns det en rad andra problem med naturalistisk positivism som jag går in på i boken.

Snarare än att vara ett antivetenskapligt arbete är min bok således en filosofisk argumentation som utgår från att ta läkarvetenskapen seriöst, och än så länge tycks jag ta den mer seriöst än mina naturalistiska kritiker gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *